Skrota bilen Göteborg med ersättning och hämtning

Skrota bilen med ersättning i Göteborg


Nu kör Bilbärgning Gbg AB med ett erbjudande på 1 500 kr i ersättning med gratis hämtning när man behöver skrota bilen i Göteborg. Priset gäller kompletta bilar med original katalysator. Hämtning sker alltid med bärgningsbil vare sig bilen startar eller ej. Bästa bilskrot i närheten av Göteborg är Uffes bilskrot som betalar 3 000 kr. Skrota din bil obekymrat och pålitligt hos Bilbärgning Gbg AB. År 2022 hämtade vi in c.a 2 000 uttjänta fordon som alla skrotades hos en auktoriserad bilskrot.

Vid frågor och information: Ring 031-94 37 60 eller LÄS MER

 

 

Skrota bil som inte är komplett

 

Att skrota bil som inte är komplett kan betyda mindre ersättningen, eller ingen alls och som varierar på grund av nedan nämnda faktorer. Den största ersättningen erhålles genom materialåtervinningen som då även täcker hämtningskostnaden. Utgångsläget för att skrota bilen med ersättning i Göteborg och gratis hämtning är att bilen är komplett av senare årsmodell än 1989. Med en komplett bil menas att alla delar finns kvar på bilen, även om en del är trasiga. Nyckel skall finnas så att rattlås kan öppnas. Efter 1989 års modeller infördes katalysatorer som lagkrav. Saknas original-katalysatorn sjunker det mesta av återvinningsvärdet och ingen ersättning kommer att betalas ut vid hämtning. Saknas något hjul eller nyckel försvåras bärgningen och kan även påverka ersättningen.

 

 

 

Avstånd påverkar pris när man skrota bilen

Avstånd från Göteborg kan också påverka kostnaden ersättningen för kunden. Varierande intäkter av materialåtervinningen för den auktoriserade bilskroten kan även bli direkt utslagsgivande för kunden. Det svenska stålpriset är beroende av världsmarknads dito. Och det verkar ibland falla fritt utan förvarning. Dessa svängningar försöker företagen utjämna. Trots detta kommer kunderna tidvis att känna av dessa variationer. Målsättningen förändras dock inte. Skrota bilen med ersättning i Göteborg och gratis hämtning skall alltid eftersträvas. För detta gäller: hämtning inom upptagningsområdet av en komplett bil efter nämnda förutsättningar. Vidare gäller att en överenskommelse med kund vad gäller kostnad eller ersättning hålles av ett seriöst hämtningsföretag. Då förutsätts även att kunden givit rätt information om bilens skick, enligt ovanstående beskrivning, vid beställningen.

 

 

 

Hur funkar en bilskrot i Göteborg

En bilskrot i Göteborg är en anläggning där uttjänta fordon demonteras och återvinns. Processen börjar när en bil anländer till skroten, antingen genom att ägaren lämnar in den eller genom att den bärgas. Först avlägsnas alla farliga vätskor och kemikalier, som olja, kylmedel och blybatterier, för att förhindra miljöföroreningar. Sedan plockas användbara delar ut för återanvändning eller försäljning, såsom motorer, däck och elektroniska komponenter. Återstående material, framförallt metaller som stål och aluminium, krossas och återvinns. Skrotprocessen bidrar till miljön genom att minimera avfall och återanvända värdefulla resurser.

Skrota bilen betalt med gratis hamtning i Goteborg