Koldioxidutsläpp från bilar

Vårt kommande klimat är starkt beroende på industrins koldioxidutsläpp i framtiden. Den hotande ökande växthuseffekten debatteras dagligen.  Den höjda medeltemperaturen hänger som ett spöke över vissa beslutsfattare. Och fordonen har åter kommit i blickpunkten. Det är allmänt bekant att bränslemotorer vid drift är miljöbovar. Likaså diskuteras utsläppen vid biltillverkningen. Sedan flera decennier har utveckling av fragmentering av skrotbilar medfört att  Naturvårdsverkets mål nåtts. Kolla in hemsidan skrotabil.com för mer information om skrotning av bilar.

Utsläppen från bilar är lite jämfört med textilbranschen

Men utsläppen som sker vid tillverkning av andra produkter hör gemene man inte så mycket av. Textilbranschen tillhör troligtvis den i sammanhanget smutsigaste sektorn. I synnerhet då framtagning av bomull skall analyseras. Så  andra produkter borde ha samma krav på återvinning som bilar. Att framställa exempelvis stål från järnmalm kräver 5 gånger mer energi än att framställa detsamma från uttjänta bilar. Och koldioxidutsläppet skulle fördubblas. Om alla produkter återvinnes i lika hög grad, som bilen, skulle målen för koldioxid-utsläppen vara betydligt lättare att nå. Visste du att järnmetall från bilar är den separat största produkten som ingår i ett ständigt kretslopp? För närvarande återvinnes 95 % av all vikt i bilen.

Skrota uttjänta bilar och få minskad kodioxidutsläpp

Först skrotning av bilen sedan återvinning och efter det fragmentering

Den svenska bilreproduktionen är betydelsefull. Branschen ger arbete till ett flertal anställda på över 320 legitimerade företag över hela Sverige. Man kan skrota sin bil direkt till ett skrotföretag, alternativt finna någon som är ute efter bildelar, som finns på skrotbilen. Men inom snar framtid hamnar den hos en bilskrot för återvinning. Hos den ackrediterade skrotfirman  tas samtliga återanvändbara komponenter av som t.ex. topplock, kvicksilverbrytare, generator, drivknutar, bakaxel, oljefilter. Efter det töms bilen på samtliga miljöfarliga ämnen. Dessa samlas upp i tillstängda kärl för att seden transporteras för destruering.

 

Det som finns kvar av fordonet körs till fragmentering. Här mals det ner till knytnävsstora bitar. Allt stål avskiljs med magnet och övrigt material som exempel gummi, plast, glas, etc. återvinnes. Stålet fraktas vidare till järnverk där den smälts ner till nytt järn. Varje år återvinns flera 1000 ton järn från uttjänta bilar av stålindustrin. Mer 95 procent av fordonets materialinnehåll återvinnes och återanvändas. Cirka sextio procent av en personbil utgörs av stål och järn. Stålet som används för att framställa en helt ny bil innehåller minst tjugofem % av återvunnet innehåll, och går runt i den eviga kretsgången till någon komponent i en ny bil. Så bli miljöfrämjande och låt inte skrotbilen stå i skog och mark utan lämna den till en auktoriserad bildemontering.